Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Akti

 • IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI - pogledaj
 • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Kolan - pogledaj
 • IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - pogledaj dokument
 • Obavijest - Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA

Grafički dio - ponovljena javna rasprava

 • 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 2.1. PROMET POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 2.2. ENERGETSKI SUSTAV - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 2.3.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-VODNOGOSPODARSKI - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 3.1.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 3.2.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA-STANIŠTA - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 3.3.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA-EKOLOŠKA MREŽA - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 4.1. GP KOLAN - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 4.1.1. IZDVOJENI DIO GP NASELJA KOLAN - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 4.2. GP KOLANJSKI GAJAC - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 4.3. GP MANDRE - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 4.4. IZDVOJENA GP U-T NAMJENE - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument
 • 4.5. IZDVOJENA GP SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE-KATARELAC - ponovljena javna rasprava - pogledaj dokument

Tekstualni dio - ponovljena javna rasprava


ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA

Grafički dio

Tekstualni dio