Općina Kolan
Kolan | Mandre | Kolanjski Gajac

Vijesti iz Općine Kolan

Mjere za povećanje transparentnosti rada Općinskog vijeća i izvršne vlasti PDF Ispis E-mail
Petak, 24 Lipanj 2016 21:08
AddThis Social Bookmark Button


U privitku možete preuzeti dopis predsjednika vijeća Općine Kolan Branimira Tauzera u vezi mjera za povećanje transparentnosti rada Općinskog vijeća i izvršne vlasti u Općini Kolan.

 
AddThis Social Bookmark Button

sudjelovanje sjednice 6 2016

 
Obavijest o novom rasporedu odvoza otpada PDF Ispis E-mail
Petak, 17 Lipanj 2016 20:22
AddThis Social Bookmark Button


ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.
KOLAN


OBAVIJEST O NOVOM RASPOREDU ODVOZA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA


Poštovani korisnici komunalnih usluga na području Općine Kolan!

Od dana 20. lipnja 2016. godine odvoz miješanog komunalnog otpada vršit će se tri puta tjedno za oba naselja (KOLAN i MANDRE), i to:

PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I PETKOM.

KRUPNI OTPAD odvozit će se u petak 24. lipnja.


Uprava Društva

 
Natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalnog redara u Općini Kolan PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 09 Lipanj 2016 21:04
AddThis Social Bookmark Button

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Klasa: 112-03/16-01/04
Ur.br: 2198/33-40-16-1
U Kolanu 09. lipnja 2016.


Na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije 2/16), v.d.pročelnik Općine Kolan raspisuje


NATJEČAJ
za prijam u službu na određeno vrijeme (3 mjeseca) na radno mjesto –
komunalnog redara u Općini Kolan– 1 izvršitelj/ica


Uvjeti:
-    srednja stručna sprema
-    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    položen državni stručni ispit
-    vozačka dozvola B kategorije
-    poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ne smiju postojati ni zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
-    životopis
-    presliku svjedodžbe
-    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
-    presliku domovnice
-    preslika vozačke dozvole

Kandidati koji imaju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi to navesti te priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općine Kolan – www.kolan.hr  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (objava 10.06. – 18.06.2016.g.) na adresu: Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, s naznakom: „Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u Općinu Kolan.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne (nepotpune) prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima za prijam u službu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


v.d.Pročelnik JUO Općine Kolan
Jadranka Šupraha dipl. oecc.

 
Obavijest o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Paški mališani PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 09 Lipanj 2016 05:58
AddThis Social Bookmark Button

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG
UPRAVNO VIJEĆE
VELEBITSKA 6,23250 PAG
KLASA; 601-02-03/16-33
URBROJ,2198/24-06/03-16-276
Pag 2.lipnja 2016.godine

Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2016/2017., Povjerenstvo za upis djece u vrtić je dana 1.6.2016. godine uz suglasnost i Odluku Upravnog vijeća dana 2.06.2016. donijelo sljedeću


O B A V I J E S T
o rezultatima upisa djece
u Dječji vrtić Paški mališani, Pag za 2016./2017. pedagošku godinu


Sukladno Obavijesti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag o upisu djece u dječji vrtić za 2016./2017. godinu objavljenom u periodu od 25. travnja do 13. svibnja 2016. godine utvrđuje se da su pristigla 42 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani. Svi zahtjevi pristigli su u pravovaljanom periodu. Uvidom u pristiglu dokumentaciju i usklađenjem Plana upisa za 2016./2017. Pedagošku godinu razmatrani su svi zahtjevi za upis te se donosi Odluka da su svi


ZAHTJEVI PRIHVAĆENI


O daljnjem tijeku upisa i inicijalnim razgovorom sa stručnim timom vrtića biti čete naknadno obaviješteni putem službene internetske stranice dječjeg vrtića (www.vrtic-paski-malisani.hr), sa danom objave 19.8.2015.godine. Istog dana objavit će se lista i termini za inicijalne razgovore novoupisane djece i ostale potrebne informacije.

Na inicijalne razgovore obavezno je doći sa djetetom u prisutnosti oba roditelja prema rasporedu koji će biti objavljen. Nakon obavljenog inicijalnog razgovora potpisuje se Ugovor o korištenju usluga dječjeg vrtića( Ugovor potpisuju oba roditelja/skrbnika).

Sve potrebne informacije možete dobiti na djecji.vrtic.paski.malisani@zd.t-com.hr ili na broj tel: 611 089 , 600 336.

Povjerenstvo za upise predsjednica                                                       Upravno vijeće
Vesna Šiša,v.r                                                            Sanja Buljanović, predsjednica,v.r

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 88

Općina Kolan FacebookOpćina Kolan

Live WebCam Mandre

 

Webcam Mandre Live 

Live Webcam Gajac

 

Webcam Gajac 1 Live 

Webcam Gajac 2 Live 

turisti

INFO KARTA

Info karta

Korisni linkovi

Općina KOlan Facebook

Pravo na informaciju

TZ Kolan Mandre

knjiznica_kolan1s

Župa Sv. Luke Kolan

Udruga Suhozid

Komunalno društvo Kolan

Komunalije Novalja