Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.
Dana 19.06.2020 u vremenu 08:00 – 14:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji:
Naziv kupca: OPĆINA KOLAN (MANDRE)
Dopunski naziv kupca: MJESTO MANDRE
Mjesto: Mandre
Ulice: Put Kolana, Maunska, Primorska, Široka, Riječka, Ribarska i Lungo Mare

Napomena: Podatci o prekidima u opskrbi električnom energijom nalaze se i na adresi InfoHep
Mjesto: MANDRE

Napomena: Podatci o prekidima u opskrbi električnom energijom nalaze se i na adresi InfoHep