Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/15, 123/2017, 98/19 i 144/20) te članka 79. Statuta Općine Kolan (,,Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 5/18 i 18/2020), povjerenica Vlade za Općinsko vijeće Općine Kolan 25. veljače 2021. godine donijela je