Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti

 

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

Obavještavamo cijenjene mještane da će radi izvođenja radova na izgradnji nove trafostanice TS5 Mandre i radi polaganja novih srednjenaponskih i visokoknaponskih kabela biti u dijelovima zatvorena za promet Ulica Lungo Mare i to od Ulice Bana J.Jelačića do kampa Mandrice.

struja

Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.

        Dana 23.03.2021.. u vremenu 10:00 - 14:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećim lokacijama:

Pozivamo sve studente i učenike koji su na natječaju za stipendije odgovarali svim uvjetima te ih ostvarili dođu u prostorije Općine Kolan na potpisivanje ugovora u periodu od 19. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. u vremenu od 09:00 – 15:00.


Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan

Slika

Obavještavamo cijenjene mještane da će nakon završetka radova na izgradnji nove trafostanice TS5 Mandre (Južnji grm) HEP ODS d.o.o., Elektra Zadar započeti i radove na izgradnji nove trafostanice TS6 Mandre u ulici Put Mišnjaka.

Na temelju odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Kolan, KLASA: 350-02/20-02/01, UR.BROJ: 2198/33-03/02-20-2, od 21.12. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan

Obavještavamo zainteresirane osobe za zakupe javnih površina Općine Kolan u 2021. godini o raspisivanju natječaja. Rok za dostavu ponuda je do 19.03.2021. godine. Tekst natječaja, popis mikrolokacija za zakup i obrazac za dostavu ponude nalaze se u privitku.

Obavještavaju se cijenjeni umirovljenici sa područja Općine Kolan da će se vršiti podjela božićnica i to:

Umirovljenicima kojima je mirovina jednaka ili manja od 2000,00 kn mjesečno u iznosu od 200 kn, kojima je mirovina od 2001,00 kn do 3000,00 kn u iznosu od 100 kn i osobama starijima od 65 godina, a nemaju mirovinu ni druga redovna primanja u iznosu od 200 kn.

Molimo građane koji ostvaruju pravo na božićnicu da se jave u Općinu Kolan od 23. prosinca 2020.g. do  15. siječnja 2021.g.  u vremenu od 10:00 do 13:00 sati zbog isplate.

Kao dokaz ponijeti sa sobom odrezak od posljednje mirovine i osobnu iskaznicu!