Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOD PLANA UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE "SOLINICE" - UPU 8 - pogledaj

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN - pogledaj

  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KOLANJSKI GAJAC  - pogledaj
  • IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KOLANJSKI GAJAC - pogledaj
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KOLANJSKI GAJAC ZA JAVNU RASPRAVU - pogledaj
  • ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Općine Kolan - pogledaj