Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

II javni poziv slika

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Savjet). Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kolan.

Raspisuje se „Natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan u 2024. godini“ (dalje: Natječaj) za mikrolokacije sukladno Popisu mikrolokacija za davanje u zakup javnih površina Općine Kolan putem natječaja u 2024. godini KLASA: 363-01/24-01-02, UR.BROJ: 2198-33-03-01/04-24-1 koji je u privitku i sastavni je dio ovog natječaja.

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23), članak 6. stavak 4. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje od 2024. godine do 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24), te članka 28. Statuta Općine kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21), Općinsko vijeće donijelo je
Odluku o dodjeli Dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru po provedenom javnom natječaju.

  • Odluka o dodjeli Dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru - pogledaj

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.),Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21), Općinski načelnik Općine Kolan donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
NAČELNIK

KLASA: 372-03/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-01/01-24-1
Kolan, 15. veljače 2024. godine

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15 i 112/18) članka 6. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 1/18, 5/18, 19/20 i 4/22) i Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 36/21), Načelnik Općine Kolan raspisuje

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24.) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21.), Općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Javni natječaj objavljuje se u svrhu (su)financiranja programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva koje svojim programima i projektima doprinose kvaliteti života mještana Općine Kolan.