Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 14. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 0.2. Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općinu Kolan - pogledaj
 • 2. Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općine Kolan - pogledaj
 • 3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kolan - pogledaj
 • 4. Statut Općinske knjižnice Općine Kolan Šime Šugar Ivanov - pogledaj
 • 5. Odluka o mikroprijevozu na području Općine Kolan - pogledaj
 • 6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022 godinu - pogledaj
 • 6.1. I. izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022 godini - pogledaj
 • 6.2. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022 godini - pogledaj
 • 7. Odluka o raposređivanju sredstava proračuna Općine Kolan za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022 godini - pogledaj
 • 8. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu Čistoće i održavanja Kolan d.o.o. - pogledaj
 • 10. Odluka o određivanju privremenih lokacija za razvrstavanje otpada i privremeno skladištenje pojedinih vrsta otpada u svrhu prijevoza na obradu - pogledaj
 • 11. Odluka o imenovanju ulica - pogledaj
 • 12. Odluka o usvajanju amandmana na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac - pogledaj
 • 0. Dnevni red 13. sjednice - pogledaj
 • 1. Odluka o kupnji zemljišta - pogledaj
 • 0. Dnevni red 12. sjednice - pogledaj
 • 0.1. Zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj
 • 1. Izvješće o postojećem stanju po pitanju imovine u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Kolan - pogledaj
 • 2. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području - pogledaj
 • 3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora - pogledaj
 • 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu - pogledaj
 • 5. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kolan - pogledaj
 • 0. Dnevni red 10. sjednice - pogledaj dokument
 • 1. II izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 2. Konačni prijedlog proračuna za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 2.1. Konačni prijedlog proračuna za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 4. Prijedlog Odluke o izradi Urabnističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko - turističke zone - Solinice - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac - pogledaj dokument
 • 6. Program korištenja sredstava od naknade za promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj dokument
 • 9. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o pripremi i provedbi EU projekta - Aglomeracija Pag Mandre Povljana - pogledaj dokument
 • 10. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 12. Prijedlog Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore - pogledaj dokument
 • 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi - pogledaj dokument