Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje klanja autohtone paške janjadi - pogledaj dokument
 • Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan za 2024. godinu - pogledaj dokument
 • Odluka o isplati božićnice - pogledaj dokument
 • Izjava o izuzimanju od svih radnji u postupku provedbe natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Kolan u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. - pogledaj dokument
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan - pogledaj dokument
  • Dodatak I. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Kolan - pogledaj dokument
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za udruge 2023 - pogledaj dokument
 • Odluka o isplati božićnice - pogledaj dokument
 • Odluka o sufinanciranju nabave i ugradnje garažnih vrata - pogledaj odluku
 • Odluka o stavljanju van snage II izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj odluku
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Kolan - pogledaj odluku
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (01/02/2022) - pogledaj odluku
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kolan - pogledaj odluku
 • Odluka o imenovanju predstavnika Općine Kolan u LAGU Tri mora (17/11/2021) - pogledaj
 • Shema mobilizacije stožera CZ Općine Kolan - (16/11/2021) - pogledaj
 • Pravilnik o korištenju videonadzora - (16/11/2021) - pogledaj
 • Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje suhozida - (15/9/2021) - pogledaj
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog plana Općine Kolan za 2021-2025 MDV ZADRA - (6/8/2021) pogledaj
 • Odluka o imenovanju Radnog tijela za izradu Provedbenog programa - MDV ZADRA - (6/8/2021) pogledaj
 • ODLUKA o imenovanju Komisije za utvrđivanje suhozida - pogledaj
 • ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje - pogledaj
 • Odluka za odgodu primjene cjenika javne usluge sakupljanja miješanog otpada - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za zakup javnih pov. 2018 - pogledaj
 • Izvješće Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture2017-1 - pogledaj
 • Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017 godini-1-1 - pogledaj
 • PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KOLAN - pogledaj pravilnik
 • DODATAK - Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan - pogledaj odluku
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke načelnika - pogledaj odluku
 • POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA OPĆINE KOLAN S ROKOVIMA ČUVANJA - pogledaj popis
 • Pravilnik o obradi i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva - pogledaj pravilnik
 • 3. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora KD KOLAN d.o.o. - pogledaj
 • Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima  2017- pogledaj
 • Odluka o isplati božićnice - pogledaj
 • Pravilnik o financiranju programa projekata i javnih potreba - pogledaj
 • Odluka o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području općine Kolan.doc - 10.11.2017. godine - pogledaj odluku
 • IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/16)
 • Odluka o korištenju općinske sale - 30.11.2016

IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 • Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa (Načelnik Općine Kolan, Šime Gligora - 02.06.2021) - pogledaj
 • Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br 90/11, 83/13, 143/13)
 • Odluka o naknadi za rad načelnika - docx
 • Odluka o naknadi za rad zamjenice načelnika - docx
 • Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima a prebivalištem na području Općine Kolan za akademsku godinu 2016./2017 - PDF
 • Odluka o novčanim iznosima nagrada za učenike i studente - PDF