Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj
 • Projekcija Proračuna Općine Kolan 2021 - pogledaj
 • Plan Proračuna Općine Kolan - Opći dio - pogledaj
 • Plan Proračuna Općine Kolan - Posebni dio - pogledaj
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOLAN ZA 2021-2023. - pogledaj
 • PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj
 • Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Kolan za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. - pogledaj
 • Odluku o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Općine Kolan za razdoblje 1.1. - 31.3. 2021. - pogledaj dokument
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOLAN ZA 2020-2022. - pogledaj
 • ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2020. godinu - pogledaj
 • Plan proračuna  za 2020.g - word dokument
 • PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU OPĆINA KOLAN - xls dokument

1. Plan Proračuna 2019. - word dokument

1.1.Odluka o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2019. - word dokument

1.2. Projekcija proračuna Općine Kolan  - pdf dokument

1.3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019 - word dokument

1.4. Program javnih potreba u kulturi za 2019. - word dokument

1.5. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. - word dokument

1.6. Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. - word dokument

1.7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019 godini - word dokument

1. Plan Proračuna 2018. - word dokument

1.1.Odluka o izvršenju proračuna Općine Kolan za 2018. - word dokument

1.2. Plan nabave za proračunsku godinu 2018. - word dokument

1.3. Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. - excel dokument

1.4. Projekcija proračuna Općine Kolan za 2019. i 2020. - word dokument

1.5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 - word dokument

1.6. Program javnih potreba u kulturi za 2018. - word dokument

1.7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. - word dokument

1.8. Program javnih potreba u školstvu za 2018. - word dokument

1.9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018 godini - word dokument

 

 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016. - Pogledaj
 • POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Pogledaj
U nastavku teksta pročitajte :
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016 - XLS dokument
 • Potvrda o preuzetim financijskim izvještajima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - PDF dokument
Odluke o privremenom financiranju - PDF dokument preuzmi