Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Kolan, KLASA: 350-02/20-02/01, UR.BROJ: 2198/33-03/02-20-2, od 21.12. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan

 

OBJAVLJUJE održavanje javne rasprave o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac

            Javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kolanjski Gajac započinje dana 28. prosinca 2020. godine i traje do 11. siječnja 2021. godine.

Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova može se u navedenom razdoblju izvršiti u prostorijama Općine Kolan, radnim danom od 9,00 – 14,00 sati (Trg kralja Tomislava 6, Kolan).

            Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 30. prosinca 2020. god. (srijeda) u svečanoj dvorani općinske zgrade u Kolanu (Trg Kralja Tomislava 6) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 11. siječnja 2021. god. na adresu: Općina Kolan, Ulica kralja Tomislava 6, Kolan, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
    1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je siječnja 2021. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana.

Javno izlaganje održati će se sukladno važećoj Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

POGLEDAJ DOKUMENT