Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti

Na osnovi članka 61. točke 4. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo IX. izborne jedinice donosi RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN

I.       U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 - KOLAN - OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠ NOVALJA, PODRUČČNI RAZREDNI ODJEL KOLAN, FIGURICA 5 imenuju se:

1.      ANA ŠULJIĆ - za predsjednicu

2.      BARBARA ŠULJIĆ - za članicu

3.      VALTER GLIGORA - za člana

4.      ANDREA TAUZER SELIMBEGOVIĆ - za članicu

5.      SANDRA GLIGORA - za članicu

1.      BOŽICA OŠTARIĆ VERŠIĆ - za zamjenicu predsjednice

2.      JELENA GLIGORA - za zamjenicu članice

3.      MARIJA GLIGORA - za zamjenicu člana

4.      ANTE ZUBOVIĆ - za zamjenika članice

5.      ZDENKO BALABANIĆ - za zamjenika članice

II.    Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

 

PREDSJEDNIK BORIS BABIĆ v.r.