Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
Vezano za natpise na društvenim mrežama u kojima se proziva transparentnost rada Općinske uprave i na možebitne informacije o stanju računa, dugovanjima, zapisnike komunalnih redara i sl., smatram primjerenim da navedem neke od mjera koje se provode kako bi se povećala otvorenost Uprave prema stanovnicima Općine Kolan i koje bi mogle dati odgovore na ova i slična pitanja:

 • Dužnosnici Općine Kolan pri preuzimanju dužnosti predali su imovinsku karticu (što je i zakonska obveza)
 • Zatraženo je mišljenje od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa načelnika Šime Gligore – 711-I-974-M-104/16-05-18 – na osnovu toga mišljenja je napravljen i popis gospodarskih subjekata sa kojima Općina Kolan ne smije sklapati ugovore što je i objavljeno na web stranicama Općine
 • vijećnici Općine Kolan ostvaruju svoje pravo definirano statutom Općine Kolan vezano za pristup informacijama
 • ustrojen okvir za djelovanje osobe za Informiranje prema Zakonu o pravu na pristup informacijama – u okviru čega je do sada je zaprimljeno 8 zahtjeva i obrađeno 6, a 2 zahtjeva su u postupku
 • pokrenute su nove web stranice Općine Kolan u sklopu kojih bi se nalazilo tj. objavljivalo:
 • na dnevnoj bazi obavijesti, novosti i odluke
 • popis ugovora, koncesija, dozvola, javna nabava, bagatelna nabava, status nekretnina, rad socijalnog vijeća, rad vijeća za zakup javnih površina, vijeća za koncesije na pomorskom dobru, popis donacija i sponzorstava
 • rad Općinskog vijeća – zapisnici i audio snimke vijeća, materijali za sjednice i sl.
 • pregled proračuna pomoću servisa proracun.hr i izdavanje publikacije Proračun u malom
 • pristup informacijama – izvješće iz kojega se vidi koji su se dokumenti i kome ispostavili
 • uključivanje javnosti u donošenje odluka tzv. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 • objavljeni Prostorni/urbanistički planovi
 • mogućnost prijavljivanja komunalnih problema putem servisa zakrpaj.to
Nakon ovog navedenog, ne preostaje mi ništa drugo nego pozvati one koji imaju pitanja vezana za rad lokalne samouprave ili žele svojim prijedlogom unaprijediti rad Uprave, da nam se obrate, da li zahtjevom za Pristup informacija, da li mailom na Općinu ili mailom meni kao načelniku.

Srdačan pozdrav
Šime Gligora, dipl inf
Kompletan dokument možete preuzeti OVDJE u PDF obliku