Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti

coins 948603 960 720Uvidom u poslovne knjige ustanovljeno je da se neredovito ili uopće ne predaju mjesečna izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju pojedinih obveznika te ne vrše uplate istog.
Stoga Vas obavještavamo da ste obvezni predavati izvješća do kraja mjeseca za prošli mjesec te uplatiti isti.


Obveznici koji do 20.08.2017.. nisu predali ni uplatili porez na potrošnju dužni su predati izvješće i izvršiti uplate na račun Općine Kolan, IBAN HR71 2408 00218622 0000 6, otvoren kod Partner banke d.d. Zagreb, uz obveznu naznaku modela ,,,6800,, s pozivom na broj odobrenja,,1708-OIB OBVEZNIKA" u roku od 15 dana od primitka ove obavijesti. Nakon isteka roka postupiti će se prema Zakonu te obavijestiti Državni inspektorat nadležan za naplatu općinskih poreza.

Pročitaj OBAVIJEST OBVEZNICIMA POREZA NA POTROŠNJU