Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.Jednokratni novčani dodatak isplatit će se:

  • korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za mjesec ožujak 2022. ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
  • korisnicima mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu

Iznos jednokratnog novčanog dodatka ovisit će o visini mirovine:

Iznos ukupnog mirovinskog primanja Iznos jednokratnog novčanog primanja
do 1.500,00 kuna 1.200,00 kuna
od 1.500,01 do 2.000,00 kuna 900,00 kuna
od 2.000,01 do 3.000,00 kuna 600,00 kuna
od 3.000,01 do 4.000,00 kuna 400,00 kuna

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. lipnja 2022. dostaviti HZMO-u dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja (potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa, potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine).

Dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz TISKANICU za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

  • HZMO obavijest - Isplata jednokratnog novčanog dodatka - pogledaj dokument
  • Jednokratni novčani dodatak - obavijest - pogledaj dokument
  • Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata - pogledaj dokument
  • Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine - pogledaj dokument