Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Poštovani, obavještavamo Vas o održavanju ponovne javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan koja će trajati osam (8) dana i to u razdoblju od 06. listopada do 14. listopada 2022. godine. Više o javnoj raspravi, načinu uvida u dokumentaciju, održavanje javnog izlaganja i dr. saznajte u Obavijesti u nastavku ovog teksta - pogledaj dokument