Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj: 41/14) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 6/21), Općinsko vijeće Općine Kolan na 23. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2023. godine, poništava Javni poziv za imenovanje članova Savjeta mladih Općine Kolan KLASA: 024-03/23-01/02, URBROJ: 2198-33-02/02-23-1 od 20. ožujka 2023., objavljen dana 20. ožujka 2023. godine na Internet stranicama Općine Kolan - https://kolan.hr/index.php/opcinska-uprava/natjecaji/1464-javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-izbor-clanova-i-zamjenika-clanova-savjeta-mladih-opcine-kolan-2