Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

Nacionalna naknada za starije osobe je novčano primanje za hrvatske državljane starije od 65 godina života koji nisu osigurali prihod za starost iz sustava mirovinskog osiguranja, odnosno nemaju ispunjen zakonom propisan uvjet od minimalno 15 godina staža osiguranja i ne ostvaruju pravo na mirovinu.

 

Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 150 eura mjesečno.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na
području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od deset godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što
je osnovni uvjet uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti:
• da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
• da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 300,00 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini
• da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
• da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
• da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju kad je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Postupak za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj
jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, poštom ili
elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a ili kupiti u Narodnim novinama.