Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Predmet zakupa je poslovni prostor izgrađen na nekretnini oznake k.č. br. 3666/9 k.o. Kolan, POSLOVNI CENTAR MANDRE, ukupne površine 81,5m2 i to poslovni prostor u prednjem dijelu zgrade (jugozapadni dio zgrade-prizemlje) namijenjen ugostiteljskoj namjeni te pripadajuća terasa površine 140 m2 . - pogledaj dokument

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina.

Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponude se podnose u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči, u zatvorenoj omotnici, do zaključno 23. svibnja 2024. godine, te će otvaranje pisanih ponuda biti 28. svibnja 2024. godine u 12,00 sati u zgradi Općine Kolan.

Osim osobno, ponuda za sudjelovanje na natječaju može se dostaviti i preporučenom pošiljkom, u kojem slučaju ponuda mora biti zaprimljena u Općini Kolan do zaključno 23. svibnja 2024. godine.

Ponude se podnose na adresu:
OPĆINA KOLAN

Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan, s naznakom:

za zakup poslovnog prostora –na dijelu k.č. 3666/9 k.o. Kolan, „Ne otvaraj“