Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

II javni poziv slika

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Savjet). Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kolan.


Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet, kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Kolan.

Savjet ima tri (3) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Kolan.

▪ Prijava i dokumentacija dostavljaju se putem pisarnice Općine Kolan ili poštom na adresu Općina Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan s naznakom "Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kolan" najkasnije do 05. lipnja 2024. godine.

II. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova savjeta 2024. - pogledaj

Prijavnica za kandidaturu - pogledaj

Izjava o prihvaćanju kandidature - pogledaj

Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka -pogledaj