Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • I. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu - pogledaj
  • II Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu - opći dio - pogledaj
  • II Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu - posebni dio - pogledaj
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kolan za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021 - pogledaj
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj
 • Projekcija Proračuna Općine Kolan 2021 - pogledaj
 • Plan Proračuna Općine Kolan - Opći dio - pogledaj
 • Plan Proračuna Općine Kolan - Posebni dio - pogledaj
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KOLAN ZA 2021-2023. - pogledaj
  • Plan razvojnih programa 2021.-2023. - II Izmjene i dopune proračuna - pogledaj
 • PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj
  • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021 godini - II Izmjene i dopune proračuna - pogledaj
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021. godini - pogledaj
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2021 godini - II Izmjene i dopune proračuna - pogledaj
 • Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Kolan za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. - pogledaj
 • Odluku o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Općine Kolan za razdoblje 1.1. - 31.3. 2021. - pogledaj dokument