Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Izvještaj

  • Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15) - pogledaj dokument
  • Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17) - pogledaj dokument
  • Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Kolan u vezi s UPU 15 i UPU 17 - pogledaj dokument

Obavijesti

 - Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15), Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15), Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan za javnu raspravu - pogledaj dokument

- Obavijest o izradi slijedećih prostornih planova: Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15), Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument

- Zajednička odluka o izradi slijedećih prostornih planova: Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15), Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument

Javna rasprava

Prostorni plan uređenja Općine Kolan Izmjene i dopune vezane za izradu UPU15 i UPU17

Grafički dio

Tekstualni dio

Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovno zone Kolan (UPU15)

Grafički dio

Tekstualni dio

Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovno zone Križine (UPU 17)

Grafički dio

Tekstualni dio