Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Općine Kolan dana 12. kolovoza 2021. godine raspisuje:

  • NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KOLAN U 2021. GODINI - pogledaj
  • IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA PROPISANIH ZAKONOM sport - pogledaj
  • 1. PRIJAVNICA - sport - pogledaj
  • 3. OBRAZAC OPCI PODACI sport - pogledaj
  • 4. Izjava o istinitosti i tocnosti podataka sport - pogledaj
  • 5. Obrazac izjave o partnerstvu sport - pogledaj
  • 6. Izjava o suglasnosti sport - pogledaj
  • 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja sport - pogledaj