Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti


Općina Kolan
u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kolan“.


Puni tekst Natječaja i Prijavni obrazac preuzmite iz priloga