Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti

                  hr grb
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
             NATJEČAJA

KLASA: 310-34/14-01/01
URBROJ: 2198/33-40-14-4
Kolan, 20. lipnja 2014. godine


Općina Kolan
u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj kući, Solarni krovovi Općine".


Puni tekst Natječaja, Pravilnik i Prijavni obrazac za fizičke osobe možete preuzeti iz privitka.