Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) te članka 55. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 6/21) Jedinstvenu upravni odjel Općine Kolan daje slijedećuOBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Općinsko vijeće Općine Kolan na 23. sjednici održanoj dana održanoj 9. lipnja 2023. godine donijelo je ZAJEDNIČKU ODLUKU o izradi: Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15), Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan.

Dana 11. rujna 2023. godine u 10,00 sati u Vijećnici Općinske zgrade održati će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na koju se pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe za moguće (planirane) zahvate unutar područja Proizvodno-poslovne zone Kolan (UPU 15) i Proizvodno-poslovne zone Križine (UPU 17), gdje će zainteresirani dobiti opće informacije o zahvatima koji se tamo mogu planirati.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan

 

KLASA: 350-02/23-01/02
URBROJ: 2198-33-03/01-23-17
Kolan, 04. rujna 2023.

imagedfd