Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

 

CroBioHub na jednom mjestu objedinjuje informacije, aktualnosti i korisne linkove o biogospodarstvu; promovira načela kaskadnog korištenja biomase, kružnosti i učinkovitosti resursa; povezuje dionike u biogospodarstvu i omogućuje razmjenu informacija.

 


Što obuhvaća CROBIOHUB?

Biogospodarstvo obuhvaća sve sektore i sustave koji se oslanjaju na biološke resurse (životinje, biljke, mikroorganizme i biomasu iz tih izvora, uključujući organski otpad), njihove funkcije i načela.

Ono obuhvaća i međusobno povezuje kopnene i morske ekosustave i njihove usluge, sve sektore primarne proizvodnje u kojima se koriste i proizvode biološki resursi (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i akvakultura) te sve gospodarske i industrijske sektore u kojima se biološki resursi i procesi koriste za proizvodnju hrane, hrane za životinje, proizvoda dobivenih od bioloških sirovina, energije i usluga.

U užem smislu biogospodarstvo se definira kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, kako bi se osigurala održivost poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, sigurnost opskrbe hranom i održivo korištenje obnovljivih bioloških resursa (biomase) u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša.

Što omogućuje BIOMAPA?

Zaseban dio CroBioHub-a čini Biomapa koja omogućuje međusobno povezivanje dionika koji nude ili potražuju biomasu iz poljoprivrede, ribarstva i šumarstva kao i drugih dionika (znanstvenih i istraživačkih institucija, klastera, udruga i dr.) u biogospodarstvu i dodavanje oznaka na točnu lokaciju pojedinog dionika i njihovih kapaciteta kao i kapaciteta za prikupljanje i obradu biomase.
Pristup informacijama na CroBioHub i upis na Biomapu moguć je registracijom i kreiranjem korisničkog profila. Registracijom na CroBioHub omogućen je pristup svim informacijama i funkcionalnostima portala i olakšano povezivanje s drugim dionicima u biogospodarstvu.

image