Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

OBAVIJESTo suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provestićemjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)na području Vaše Općine.

Sukladno članku 28.a Statuta Općine Kolan (''Službeni glasnik Općine Kolan broj 05/18) i članku 35. i stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kolan (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 08/13) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća za 13. svibnja 2019. u 10:00 h u općinskoj vijećnici te predlažem sljedeći Dnevni red - pogledaj

  • Obavijest o rasporedu odvoza otpada Kolan - pogledaj
  • Obavijest o rasporedu odvoza otpada Mandre - pogledaj
  • Obavijest o rasporedu odvoza otpada Kolanjski Gajac - pogledaj

U cilju organizacije i unapređenja ugostiteljske ponude tijekom održavanja manifestacija u sklopu turističke sezone Općine Kolan 2019.godine, a sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članku 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“ broj 5/18) načelnik Općine Kolan dana 07. svibnja 2019.godine objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sudjelovanje u organizaciji manifestacija koje će se održati u sklopu turističke sezone Općine Kolan 2019.godine

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. lipnja 2019. u prostorijama Općine Kolan u 10:00 h.

Na temelju članka 95.stavak 2. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 09. travnja 2019. godine , donosi,
ZAKLJUČAK O poništenju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan

  • UPUTA BIRAČIMA NA IZBORIMA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE - pogledaj
  • RJEŠENJE o određivanju biračkog mjesta NA PODRUČJU GRADA PAGA - pogledaj

Na temelju članka 96.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,65/17 i 114/18) te članka 52. Statuta Općine Kolan(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 5/18), načelnik Općine Kolan dana 09. travnja 2019. godine , objavljuje,

OBAVJESTI O PONIŠTENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN