Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja „Kolan“ (UPU1) (u nastavku: Prijedlog Plana).

Dragi mještani!

Obavještavamo Vas da će se dana 27.11.2023. i 28.11.2023. na području Općine Kolan provoditi sustavne mjere preventivne deratizacije. Sustavna deratizacija će se provoditi parafinskim mamcima koji će se postavljati na privatne i javne površine.

LAG MENTORIDES Vas poziva na Prezentaciju Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. koja će se održati 18. prosinca 2023. godine u ponedjeljak s početkom u 16:00 sati u općinskoj dvorani u Kolanu.

Na web stranici Općine Kolan objavljuje se Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u savjetovanju o istom.

Savjetovanje se provodi prije upućivanja prijedloga ovog akta na sjednicu Općinskog vijeća budući da je riječ o aktu kojim se utječe na interes građana, odnosno fizičkih i pravnih osoba.
Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge putem obrasca u prilogu zaključno do 13. prosinca 2023. godine. Komentari, primjedbe i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja zahtjeva i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela nacrta akta na koji se odnose, te biti dostavljeni u naprijed navedenom roku.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kolan. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.
Prijedlog akta s obrazloženjem, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim

  • Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave s obrazloženjem - pogledaj dokument
  • Obrazac za sudjelovanje u postupku Savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave - pogledaj dokument
  • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave - pogledaj dokument

Na temelju Odluke načelnika od 22. studenog 2023. godine (KLASA: 551-01/23-01/04, URBROJ: 2198-33-03-02/05-23-1) Općina Kolan za 2023. godinu dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć – božićnicu, umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kolan, u iznosu od:

  • 60,00 EUR za umirovljenike čija ukupna mirovina iznosi do 265,00 EUR mjesečno i osobama starijima od 65 godina, koji ne ostvaraju pravo na mirovinu,
  • 35,00 EUR za umirovljenike čija ukupna mirovina iznosi od 265,01 EUR do 398,00 EUR mjesečno.


Božićnicu je moguće podignuti u prizemlju zgrade Općine Kolan od 11. do 29. prosinca 2023. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati uz predočenje osobne iskaznice i zadnjeg odreska mirovine.

- Odluka o isplati božićnica 2023. godina - pogledaj

Na web stranici Općine Kolan objavljuje se Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje od 2024. - 2028. godine te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u savjetovanju o istom.

Nakon raspisanog natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima deficitarnih zanimanja za školsku i akademsku godinu 2023/2024, dodijeljeno je četrnaest (14) stipendija učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja te trinaest (13) studentskih stipendija.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta.